Menu

Довіренність на представлення інтересів у суді і ДВС.

У звязку зі змінами внесенними ЗУ "Про судоустрій" в деякі кодекси України,а саме відміна представництва в судовому засіданні на підставі усної заяви сторони,вельми актуальна і нагальна стала можливість мати довіренність на представлення інтересів сторони в судовому засіданні.

 

Д О В І Р Е Н І С Т Ь


Місто ?, дві тисячі ______року, _________ місяця, ___ числа.
Я, ПІБ, _________
року народження, ідентифікаційний
номер за ДРФО № _________, паспорт: _________, виданий _________ року, _________, зареєстрований за адресою: _________, повністю усвідомлюючи значення своїх дій, без
будь-якого примусу та згідно з власним волевиявленням, яке відповідає моїй
внутрішній волі, володіючи українською мовою, що дає мені можливість без
будь-яких мовних обмежень спілкуватися з повіреним
на виконання вимог ст. ст. 204 і 1007 Цивільного кодексу України на підставі
укладеного між мною та повіреним усного договору доручення
цією довіреністю уповноважую особу, що приведена нижче:
ПІБ, _________ року народження, що зареєстрований за адресою ____________________,

вчинити наступні дії від мого імені:

ПРЕДСТАВЛЯТИ мої інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, в тому числі державних, правоохоронних органах.
ВЕСТИ, від мого імені, справи в усіх судових установах (в тому числі місцевих судах,
апеляційних, господарських, адміністративних,
Вищому адміністративному суді України, Вищому господарському суді України та
Верховному Суду України) з правами, якими наділений законом позивач,
відповідач, треті особи, зацікавлені особи, скаржник, заявник, у тому числі з
правом подання заяв, скарг (в тому числі апеляційних та касаційних) їх підпису, підпису інших процесуальних документів, знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, одержувати копії рішень, ухвал, постанов, і інших документів, що є у справі, брати участь в судових засіданнях, подавати докази, брати участь в їх дослідженні, заявляти клопотання та відводи, давати усні і письмові пояснення судові, подавати свої
доводи, міркування та заперечення, оскаржувати рішення і ухвали суду, а також користуватись іншими процесуальними правами, наданими їм законом, в тому числі зміни предмета позову, оскарження рішення суду, з правом передавати справу в третейський суд, з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, з правом
визнання та укладення мирової угоди та з правом визнання позову.
Для виконання цієї довіреності представнику надається право:
представляти мої інтереси у відділах
державної виконавчої служби з усіма правами, якими
наділена сторона у виконавчому провадженні, в тому числі знайомитися з
матеріалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знімати копії,
подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у провадженні
виконавчих дій, давати усні і письмові пояснення в процесі виконавчих дій,
висловлювати свої доводи, міркування з усіх питань, що виникають в ході
виконавчого провадження, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках,
передбачених Законом "Про виконавче провадження", оскаржувати дії
(бездіяльність) державного виконавця з питань виконавчого провадження та користуватися іншими правами, наданими цим Законом, подати заяву про видачу дубліката виконавчого документа, про поновлення строку пред'явлення
виконавчого документа до виконання, без права подавати заяву про відмову від стягнення і повернення виконавчого документа.
Бути представником в усіх установах, підприємствах, організаціях усіх форм власності з питань подання та підпису всіх документів, необхідних для виконання повноважень.
Ця довіреність видана довірителем на підставі договору доручення, укладеного в усній формі між мною - довірителем та вказаним представником.
Довіреність видана строком на _________, тобто по _________ року включно.

Довіреність мною __________________ особисто прочитана, осмислена, її зміст мені зрозумілий, відповідає моїй волі, є прийнятним в повному обсязі і підписаний мною особисто.
ПІДПИС

Довіренність засвідчена по місцю проживання-

Посада- Дата Підпис

п.с.

У брошурі “Путівник по судовій системі: Судова система України у запитаннях та відповідях” подано інформацію про те, як побудована і діє в Україні судова система, розкривається механізм реалізації
конституційного права громадян України на звернення до суду для захисту своїх прав і свобод, подається опис основних способів здійснення цього права.Брошура стане у нагоді не лише громадянам та представникам інститутів громадянського суспільства, але і представникам органів влади.
Скачати безкоштовно “Путівник по судовій системі: Судова система України у запитаннях та відповідях” > формат .pdfДобавить комментарий